PREȚURI

CORECTE ȘI COMPETITIVE

NEGOCIABILE ȘI PĂSTRATE CEL PUȚIN 1 AN!

Tariful nostru începe de la 150 LEI/ trimestru pentru societățile fără activitate (în conservare) și este aferent setului de declarații fiscale depuse pe zero la autoritățile competente.

Pentru celalte categorii de societăți, la stabilirea unui tarif rezonabil și corect al prestării de servicii, luăm în considerare următoarele elemente:

-> Tipul activității desfășurate;

-> Încadrarea societății în funcție de indicatorii economico- financiari (plătitoare de impozit pe profit, pe venit, de T.V.A. sau nu);

-> Existența salariaților; volumul estimativ de documente de intrare (facturi, bonuri sau chitanțe) și de ieșire (facturi de vânzare).

https://contaserv.ro

FMCONTASERV

© Copyright 2022 FMCONTASERV
Politica de confidențialitate.

ANPC